Új pályázati rendszert alakítottak ki a kiemelkedő kutatóknak

Új pályázati rendszert alakított ki a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) kiemelkedő kutatónak.

A közlés szerint a pályázattal olyan kiemelkedő hazai kutatókat kívánnak támogatni, akik az Európai Kutatási Tanács (European Research Council – ERC) pályázatain kiváló minősítést kaptak, de forráshiány miatt mégsem részesültek támogatásban.
A pályázat finanszírozására az NKFI Hivatal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére a 2015-2016 közötti időszakra összesen 450 millió forint keretösszeget biztosít, projektekként 18 hónapra maximum 45 millió forint támogatás igényelhető.
A pályázatokat az erre a célra kialakított elektronikus pályázati felületen 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehet benyújtani.
A pályázatok elbírálása szakaszosan történik. Az elsődleges értékelést az NKFI Hivatal által felkért szakterületi kollégiumok végzik, majd az NKFI Hivatal által megbízott szakértői csoportok a pályázati kiírás kiválasztási kritériumainak való megfelelőség szempontjából rangsorolják a pályaműveket, ennek alapján tesznek a kollégiumok javaslatot az NKFI Hivatal elnökének az egyes pályázatok támogatásáról.
Közleményében a NKFI Hivatal kifejti, hogy az Európai Kutatási Tanács az Európai Unió legjelentősebb, kiemelkedő kutatásokat támogató pályázati rendszerének működtetője.
Az Európai Kutatási Tanács témabeli megkötés nélkül, egyedül a tudományos kiválóság elvét szem előtt tartva támogat komoly eredményeket ígérő, ugyanakkor – mint minden felfedező kutatás – kockázatokat is magukban hordozó európai projekteket.
Az ERC pályázatain Magyarország a térség országaihoz mérten évek óta sikeresen szerepel, de a hatalmas érdeklődés miatt sok, arra érdemes résztvevő nem kaphat támogatást forráshiány vagy egyéb adminisztratív okok miatt. E kutatók számára hirdet 2015. június 15-től új pályázatot az NKFI Hivatal – olvasható a közleményben.
A támogatás az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető igénybe két alprogramban.
Az ERC Rásegítő Alprogramra azok a kutatók pályázhatnak, akik meghirdetett kategóriájukban az ERC-értékelés második körébe jutva “A” minősítést kaptak, azonban forráshiány miatt nem részesültek támogatásban.
Az ERC Átsegítő Alprogram azoknak a kutatóknak szól, akik az uniós értékeléskor kategóriájukban legalább “B” minősítést értek el, illetve azoknak, akik adminisztratív okok miatt nem indulhatnak a következő ERC-pályázaton.
Mindkét alprogram esetében a projekt futamideje 18 hónap, az ERC Rásegítő Alprogram esetében ez egy későbbi, az NKFI Hivatal által meghirdetett pályázat alapján további 12 hónappal megnövelhető.